VİDEO

Mərkəzi bankların monitar siyasəti (Şükrü Yıldız)