STATİSTİKA

Ayrı-sayı sığorta sinifləri üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti (SENTYABR, 2015)
23 OKTYABR 2015
867

Ayrı-sayı sığorta sinifləri üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti (SENTYABR, 2015)

2015-10-23 17:36:00

2015-ci ilin sentyabr ayında sığorta ödənişlərinin sığorta yığımlarına nisbətinə görə sığorta siniflərinin renkinqi: 

 

Sığorta sinifləri

 

Sığorta

ödənişi

(manatla)

Sığorta

haqqı

(manatla)

Ödəniş

yığım

nisbəti

KÖNÜLLÜ SIĞORTALAR

7 409 825,83

17 199 582,99

43,08%

O cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası

1 136 769,21

5 551 283,09

20,48%

o cümlədən:

 

 

 

həyatın ölüm halından sığortası

151 921,16

1 329 077,69

11,43%

həyatın yaşam sığortası

984 848,05

4 278 810,26

23,02%

annuitet sığortası

0,00

0,00

 

əmək qabiliyyətinin sığortası

0,00

49 219,57

0,00%

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

0,00

0,00

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

6 273 056,62

11 648 299,90

53,85%

o cümlədən:

 

 

 

Şəxsi sığorta

3 972 576,02

3 737 410,54

1,1 dəfə

o cümlədən:

 

 

 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

70 647,70

611 987,83

11,54%

tibbi sığorta

3 888 352,67

2 966 272,10

1,3 dəfə

səfər sığortası

13 575,65

159 150,61

8,53%

Əmlak sığortası

2 300 480,60

7 910 889,36

29,08%

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın sığortası

2 263 400,30

7 002 034,38

32,32%

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

 

107 406,08

 

3 196 976,78

 

3,36%

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

2 116 660,43

2 513 890,02

84,20%

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

 

0,00

 

7 214,64

 

0,00%

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

0,00%

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

0,00

431 785,93

0,00%

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

9 947,15

966 946,82

1,03%

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

 

29 386,64

 

932,00

 

32,5 dəfə

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər

 

0,00

 

8 176,88

 

0,00%

o cümlədən:

 

 

 

işçilərin dələduzluğu sığortası

0,00

4 418,44

0,00%

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

 

0,00

 

3 758,44

 

0,00%

titul sığortası

0,00

0,00

 

mülki məsuliyyətin sığortası

33 163,46

847 744,61

3,91%

o cümlədən:

 

 

 

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

6 473,40

 

206 674,26

 

3,13%

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

 

0,00

 

34 328,84

 

0,00%

peşə məsuliyyətinin sığortası

0,00

7 649,32

0,00%

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

2 056,35

153 248,58

1,34%

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

24 633,71

547 979,99

4,50%

kredit sığortası

3 916,84

43 895,50

8,92%

o cümlədən:

 

 

 

kreditlərin sığortası

3 916,84

43 895,50

8,92%

ipoteka sığortası

0,00

0,00

 

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

 

0,00

 

17 214,87

 

0,00%

o cümlədən:

0,00

 

 

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

 

0,00

 

0,00

 

 

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

 

0,00

 

17 214,87

 

0,00%

İCBARI SIĞORTALAR

3 876 562,70

9 223 582,37

42,03%

o cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası üzrə

272 808,62

1 599 261,15

17,06%

o cümlədən:

 

 

 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və

peşə xəstəlikləri nəticəsində

peşə əmək qabiliyyətinin

itirilməsi hallarından

 icbari sığorta

 

 

272 808,62

 

 

 

 

1 599 261,15

 

 

 

 

17,06%

 

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

3 603 754,08

7 624 321,22

47,27%

o cümlədən:

 

 

 

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

sərnişinlərin icbari sığortası

0,00

0,00

 

icbari ekoloji sığorta

0,00

0,00

 

yanğından icbari sığorta

0,00

0,00

 

MM deputatların icbari şəxsi sığortası

 

0,00

 

4 280,00

 

0,00%

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0,00

0,00

 

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

 

358 740,00

 

330 029,00

 

1,1 dəfə

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin

dövlət icbari şəxsi sığortası

 

58 995,00

 

 

132 176,00

 

 

44,63%

 

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0,00

0,00

 

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

 

45,00

 

0,00%

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

48 158,79

1 492 877,76

3,23%

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı

mülki məsuliyyətin icbari sığortası

 

0,00

 

20 283,33

 

0,00%

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

3 137 860,29

 

5 623 625,13

 

55,80%

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

 

0,00

 

21 005,00

 

0,00%

 

Cəmi

 

 

11 286 388,53

 

 

26 423 165,36

 

 

42,71%

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır