SIĞORTA

2016-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə sığorta haqları və sığorta ödənişləri – SİNİFLƏR
19 SENTYABR 2016
1941

2016-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə sığorta haqları və sığorta ödənişləri – SİNİFLƏR

2016-09-19 12:44:00

2016-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında

M  Ə  L  U  M  A  T
(təcili məlumatlar əsasında)

    (manatla)
Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri
könüllü sığortalar üzrə - cəmi : 226 568 762,55 100 192 374,94
 o cümlədən:    
Həyat sığortası üzrə 80 306 487,11 46 256 150,81
 o cümlədən:    
həyatın ölüm halından sığortası 24 028 218,34 1 965 997,84
həyatın yaşam sığortası 56 108 609,42 44 290 152,97
annuitet sığortası 0,00 0,00
əmək qabiliyyətinin sığortası 171 198,46 0,00
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta -1 539,11 0,00
Qeyri-həyat sığortası üzrə 146 262 275,44 53 936 224,13
 o cümlədən:    
Şəxsi sığorta 63 523 115,03 41 380 542,47
 o cümlədən:    
fərdi qəza və xəstəlik sığortası 2 905 697,77 651 129,79
tibbi sığorta 58 627 492,69 40 389 014,36
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 1 989 924,57 340 398,32
Əmlak sığortası 82 739 160,41 12 555 681,66
 o cümlədən:    
əmlakın sığortası 63 647 564,55 12 281 764,76
 o cümlədən:    
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 26 405 454,65 1 686 877,34
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 15 166 715,68 9 739 673,87
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 316 133,25 0,00
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 11 739 103,05 200 000,00
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 5 672 165,84 18 000,00
yüklərin (nəqliyyat) sığortası 2 456 243,58 154 360,44
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 416 297,53 239,00
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1 218 331,80 482 614,11
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər 257 119,17 0,00
o cümlədən :    
işçilərin dələduzluğu sığortası 215 256,17 0,00
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 41 863,00 0,00
titul sığortası 0,00 0,00
mülki məsuliyyətin sığortası 19 086 243,72 240 178,72
 o cümlədən:    
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 1 058 667,22 94 868,34
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0,00 0,00
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4 264 508,43 0,00
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 398 529,78 0,00
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 23 786,32 11 871,27
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası 295 962,06 0,00
peşə məsuliyyətinin sığortası 1 589 477,22 0,00
işəgötürənin məsuliyyət sığortası 906 901,22 9 859,87
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10 548 411,47 123 579,24
hüquqi xərclərin sığortası 0,00 0,00
kredit sığortası 3 792,14 33 738,18
 o cümlədən:    
kreditlərin sığortası 3 792,14 33 738,18
ipoteka sığortası 0,00 0,00
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 1 560,00 0,00
 o cümlədən:    
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta 0,00 0,00
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 1 560,00 0,00
İcbari sığortalar üzrə -cəmi 129 611 446,72 36 579 126,75
 o cümlədən:    
Həyat sığortası üzrə 25 095 835,02 2 200 782,67
 o cümlədən:    
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 25 095 835,02 2 200 782,67
Qeyri-həyat sığortası üzrə 104 515 611,70 34 378 344,08
 o cümlədən:    
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 0,00 0,00
sərnişinlərin icbari sığortası 0,00 0,00
icbari ekoloji sığorta 0,00 0,00
yanğından icbari sığorta 0,00 0,00
MM deputatların icbari şəxsi sığortası 119 390,00 0,00
tibbi personalın AİDS-dən sığortası 0,00 0,00
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16 472 702,00 7 345 135,00
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 10 934 244,00 714 949,00
dövlət qulluqçuların icbari sığortası 0,00 0,00
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası 0,00 0,00
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 6 725,00 0,00
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 18 709 180,98 1 046 030,71
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 220 270,00 48 582,33
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 57 990 143,72 25 223 647,04
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 62 956,00 0,00
YEKUN 356 180 209,27 136 771 501,69
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır